`

Toekomstige opleidingen


03/2018 - 05/2018

Informatiebeheer voor Bouwprojecten (BIM)

In deze lessenreeks wordt ingegaan op de werking van BIM-toepassingen en op het BIM proces.

Meer Info

03/2018 - 06/2018

Big Data

In deze opleiding krijgt u inzicht in de problematiek die gepaard gaat met 'Big Data' en in de beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn.

Meer Info

Start september 2018

Laagspanningsinstallaties Ontwerp en exploitatie

Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.

Meer Info

Start oktober 2018

Energietechniek in gebouwen

Alle noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde manier samengebracht.

Meer Info


Huidige opleidingen


Milieucoördinator Type A, Type B en overgangsopleiding B naar A

Online opleiding via afstandsleren, met vrije instap, conform de Vlaamse milieuwetgeving.

Meer Info

01/2018 - 10/2018

Geavanceerde statistische methoden

Deze opleiding wil een praktisch inzicht geven in een aantal geavanceerde en veelgebruikte statistische methoden voor de analyse van uitgebreide datasets.

Meer Info

10/2017 - 03/2018

Black Belt in Lean

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.

Meer Info

09/2017 - 06/2018

Integrale productontwikkeling

Je krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product.

Meer Info09/2016 - 06/2017

Offshore windenergie

Essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Belgische offshore-sector is de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel via gespecialiseerde en toepassingsgerichte opleidingen. Om aan deze noden te voldoen organiseren de KU Leuven en de Universiteit Gent deze opleiding.

Meer Info

Basisstatistiek voor onderzoekers

Een goede keuze maken uit het ruime aanbod van statistische methoden berust op een grondige kennis van de voorwaarden waaronder de statistische methode werd ontwikkeld. Ook bij de interpretatie van de resultaten is inzicht in de kracht en de tekortkomingen van de gebruikte statistische techniek onontbeerlijk...
Deze opleiding vond plaats in 2012 en 2016.

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die als bodemsaneringsdeskundigen type 2 aan de slag wil gaan en voor diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en hun kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.
Deze opleiding vond plaats in 2016 en 2017.

Additive Manufacturing

Eén van de belangrijkste technologische evoluties van het moment is Additive Manufacturing (AM). AM omvat een reeks technieken, waaronder 3D-printing, waarmee op een snelle en nauwkeurige manier 3D-objecten kunnen worden gemaakt in uiteenlopende materialen.
Deze opleiding vond plaats in 2014 en 2016.

Expertisetechnieken

De doelgroep van deze opleiding omvat aannemers, architecten, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ... die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld of wensen te worden aangesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.
Deze opleiding vond plaats in 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 en 2016.

Reinforcing and strengthening of structures with FRP reinforcement

This course gives an excellent exposure on the design and application of FRP reinforcement in new construction and rehabilitation and is taught by international experts in this field.
This course took place in 2015, 2016 and 2017.

Statistiek in het bedrijfsleven

Deze cursus wil de deelnemers laten proeven hoe statistiek nuttig kan gebruikt worden binnen hun bedrijf, zonder te vervallen in ingewikkelde formules en complexe resultaten.
Deze cursus vond plaats in 2016 en 2012.

Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM)

In deze lessenreeks wordt ingegaan op de werking van BIM-toepassingen en op het BIM proces.
Deze opleiding vond plaats voorjaar van 2016 en najaar 2016.

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen Module 1

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te worden als bodemsaneringsdeskundige type 1.
Deze opleiding vond plaats in 2014, 2015, 2016 en 2017.

Blue Growth Summerschool

Intrigued by one of Europe's top policy priorities: Blue Growth? Fascinated by looking across disciplines? Keen to obtain the latest trends from marine and maritime experts? Then, have a look at the programme and join for one (single module) or two weeks (full programme).
This course took place in 2016 and 2017.

Laagspanningsinstallaties Ontwerp en exploitatie

Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.
De cursus vond plaats in 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.

Integrale Productontwikkeling

Je krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product.
Deze opleiding vond plaats in 2015/2016 en was gepland in 2016/2017

Black Belt in Lean

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.
Deze opleiding vond plaats in 2006, 2007, 2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016 en 2017.

Big Data

In deze opleiding krijgt u inzicht in de problematiek die gepaard gaat met 'Big Data' en in de beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn.
Deze opleiding vond plaats in 2015, in 2016 en in 2017.

Offshore windenergie

Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor de sector van de offshore windenergie.

Introduction to Finite Element Analysis

This three-day course covers the theoretical background of Finite Element Analysis and provides the opportunity of a first experience with two very well-known finite element commercial packages, namely ANSYS and ABAQUS.
This course took place in 2016.

Schadediagnose en herstelling van beton

Deze opleiding behandelt schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard, de diagnosetechnieken en -analyse, producten, systemen en hersteltechnieken.
Deze opleiding vond plaats in 2011, 2012, 2013, 2015 en 2017.

Energie-efficiëntie in de industrie

Deze opleiding zal u wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden om energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen.
Deze opleiding vond plaats in 2009, 2011 en in 2015.

Verpakking van levensmiddelen

Deze opleiding moet de deelnemer in staat stellen om door het combineren van levensmiddel, verpakking en vulsysteem, gewenste producten met de gewenste houdbaarheid op de markt te brengen.
Deze opleiding vond plaats in 2015.

Power quality

Power quality is een veel gebruikt begrip maar niet steeds even duidelijk wat dit juist omvat. Deze cursus (2 dagen) biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die onder power quality vallen, dit zowel in theoretische als in praktische sessies.
Deze opleiding vond plaats in 2013, 2014 en in 2015.

Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering

In this course, general theoretical CFD aspects will be addressed first and will then be put in practice by considering the set-up and analysis of several cases using a specific CFD package.

This course took place in 2015 and 2017.

Life Sciences and biomedical technology

The aim of this lecture series is to provide to the student, in an accessible and comprehensive way, the essentials of life sciences.

This course took place in 2012 and 2015.

Verkeersveiligheidsauditor

Verkeersveiligheidsauditing is een procedure die bijdraagt tot het vergroten van de verkeersveiligheid. Sinds december 2013 zijn dergelijke audits verplicht voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet
Deze opleiding werd georganiseerd in 2013, 2014 en 2017.

Energietechniek in gebouwen

Alle noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde manier samengebracht.
Deze opleiding vond plaats in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, en 2014.

Interactie van elektromagnetische velden met de mens

Deze opleiding geeft u de nodige bagage om op een objectieve manier alle informatie over interactie van elektromagnetische velden met de mens te interpreteren.
Deze opleiding vond plaats in 2012 en 2014.

Geavanceerde statistische methoden

Deze opleiding wil een praktisch inzicht geven in een aantal geavanceerde en veelgebruikte statistische methoden voor de analyse van uitgebreide datasets.
Deze opleiding vond plaats in 2009 en 2013.

Levensmiddelen doorgelicht

Deze postacademische opleiding wil een basis geven omtrent deze verschillende pijlers en wordt opgehangen rond het correct en gefundeerd formuleren van het etiket.
Deze opleiding vond plaats in 2013.

Food Packaging

This course will give you a broad and clear overview of the packaging of food products.
This course took place in 2010 and 2013.

Smart Textiles

With this workshop, we aim at informing people about intelligent textiles on a theoretical level, but we also want to emphasize the practical application of the knowledge - from theory to application in real prototypes.

This course took place in 2010 and 2013.

Brandbeveiliging van gebouwen: rook- en warmtebeheersing

De opleiding is bedoeld voor installateurs en professionele ontwerpers van RWA-systemen en voor de personen die deze ontwerpen moeten beoordelen.
Deze opleiding vond plaats in 2009 en 2012.

Geofysische bodemsensoren voor archeologische prospectie

Deze opleiding geeft een volledig overzicht van de principes van geofysische prospectie en van de meest recente geofysische bodemsensoren.
Deze opleiding vond plaats in 2012.

Landbouwgrondstoffen en -markten: Internationale handel en beleid

Deze opleiding geeft inzichten die de cursisten in staat zal stellen om posities in deze grondstoffenmarkten in te nemen, prijsbewegingen op deze markten te volgen of het beleid ter zake vorm te geven of te beïnvloeden.
Deze opleiding vond plaats in 2011.

Materiaalkennis

De opleiding beoogt inzicht te verschaffen in de karakteristieken en basiseigenschappen van de verschillende materiaalklassen: metalen, keramische stoffen, polymeren en composieten.
Deze opleiding vond plaats in 2010.

Brandbeveiliging van gebouwen: Constructieve aspecten - de Eurocodes

Deze opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het constructief gedrag van gebouwen bij brand en in het praktisch gebruik van de Europese normen.
Deze opleiding vond plaats in 2010.

ICT & Business

This course covers the business aspects of ICT: alignment of ICT with the business objectives, security management, project management, information management and development models.
This course took place in 2009.

Kunststoffen

De doelstelling van deze opleiding is een consistent en overkoepelend inzicht te verschaffen van de kunststoffen, gaande van de productie over de verwerking tot het eindproduct.
Deze opleiding vond plaats in 1997, 1999, 2003, 2007, 2008 en 2009.

ICT Software & Data processing

The ICT Software & Data Processing course entails 3 parts: The hardware-software interface, Software development & Databases

ICT Multimedia

This multimedia course gives an overview of methodologies, tools and standards for the acquisition, storage and dissemination of multimedia data (i.e., still images, video, and audio).

ICT Networking and Security

The objective of this course is to allow to understand which security functions and mechanisms exist, how they can be used and implemented to achieve acceptably secure communications.

REACH

De opleiding richtte zich tot alle personen uit de bedrijfswereld (chemische industrie, studie- en adviesbureaus, downstreamgebruikers,...) en de overheid die, na de invoering van REACH, de evaluatie van de chemicaliën en de controle ervan moeten uitvoeren.

Document Management

De opleiding beoogde een grondig inzicht te verschaffen in de technieken gebruikt bij het ontwerpen en aanwenden van documentgesteunde informatiesystemen.

Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie

Deze opleiding had tot doel de deelnemers een overzicht te geven van de huidige kwaliteitsbenadering in de voedingssector, de levensmiddelenwetgeving en daaropvolgend een praktijkgerichte opleiding te geven in de belangrijke en nieuwste aspecten van kwaliteitszorgsystemen en voedselveiligheid.

ICT Systeembeheer

Deze lessencyclus had tot doel om systeembeheerders, en personen die willen starten als systeembeheerder, inzicht bij te brengen in de basisprincipes van professioneel systeembeheer.

Begassing

Deze opleiding werd ingericht op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en had als onderwerp begassingen en in het bijzonder alternatieven voor methylbromide.

Java

De opleiding bood inzicht in de fundamenten en concepten van de moderne objectgeoriënteerde programmeertaal Java.

Logistiek en Mobiliteit

Deze opleiding gaf de deelnemer zicht op het verband tussen Logistiek en Mobiliteit en de mogelijkheid tot integratie van beide.

Industriële automatisering

Deze opleiding gaf de cursisten voldoende kennis om een regelsysteem op maat van de vereisten binnen de eigen applicatie te ontwerpen, te wijzigen, te optimaliseren en te implementeren volgens de recentste technieken.

Enterprise Application Integration en Software Re-engineering (EAI)

Deze opleiding belichtte twee belangrijke problemen: de behoefte om de klant van een nieuwe ICT omgeving te voorzien en de noodzaak om te blijven investeren in oudere en mature methodes en technologieën.

Fotonica

Deze cursus had als doel om aan personen die in hun job te maken krijgen met fotonica een brede basiskennis over het vakgebied aan te bieden.

Brandweerstand

Deze opleiding richtte zich tot iedereen die in de bouw- en onderzoekswereld te maken heeft met de theorie en de praktische aanwending van ontwerpmethodes voor de bepaling van de brandweerstand van constructies.

Moderne Regel- en Automatiseringstechnieken

Na deze lessenreeks beschikte de cursist over het nodige inzicht om, al naargelang het voorliggend regelprobleem en de beschikbare gegevens, te beslissen welke de goede methode is om een automatisch regelsysteem te ontwerpen.

Informatie & Management

De deelnemers kregen met deze opleiding een duidelijk inzicht in de evolutie van het industriële naar het digitale tijdperk.

Object-Oriëntatie als Methodologie

De doelstelling van deze cursusreeks was een consistente en overkoepelende visie te geven op moderne software engineering-technieken gedragen door object-technologie.