`

Informatiebeheer voor
Bouwprojecten (BIM)

Opgelet! Deze opleiding is volzet.
U kunt zich wel inschrijven op de wachtlijst.

14 februari 2019 - 23 mei 2019

Building Information Modelling (BIM) is tegenwoordig onontbeerlijk in de ontwerp- en bouwsector in België. Het gebruik van BIM belooft onder meer een efficiënter werkproces en een lagere foutenlast op de werf. Dit wordt internationaal ook effectief gerealiseerd. Echter, het beheer van informatie voor bouwprojecten vraagt ook een juiste methodologische aanpak, zeker in combinatie met BIM. De verregaande digitalisering van de informatiestromen in de bouw leidt tot nieuwe, efficiëntere processen. Informatie wordt nu niet meer louter beheerd in vele losstaande documenten, tekeningen, dossiers en tabellen, maar ze wordt centraal beschikbaar via virtuele 3D gebouwmodellen en diverse databanken van allerlei soorten. Deze fungeren als de meest complete en consistente informatiedragers doorheen het gehele traject van een bouwproject. De verreikende digitalisering van informatiestromen in de ontwerp- en bouwsector leidt tot een nieuwe manier van werken voor bouwprojecten.

In deze lessenreeks wordt ingegaan op de vernieuwde manier van werken naar aanleiding van de digitalisering in de bouwsector. Verschillende software voor Building Information Modelling en Management worden geïntroduceerd. Ook de manier waarop BIM kan ingezet worden in bouwprojecten voor het genereren van een effectieve meerwaarde voor de partners in het bouwteam, dit doorheen de gehele levenscyclus van het gebouw, komt aan bod. Na afloop van deze cursus bent u in staat om het maximum uit het gebruik van BIM te halen voor u en uw bedrijf.


Met dank aan:

Copyright cover:

Architectural design: ©Neutelings Riedijk Architecten ism Bureau Bouwtechniek
MEP design: ©Boydens Engineering
Structural design: ©Ney & Partners / WOW


De opleiding is bedoeld voor diegenen die binnen hun bedrijf in aanraking komen met BIM: modelleurs, tekenaars, bedrijfsleiders, projectleiders of IT-verantwoordelijken. Dit kan gebeuren in verschillende types bedrijven, gaande van kleine architectuurbureaus tot grote bouwfirma's en gespecialiseerde ingenieursbureaus. De cursus richt zich enkel op het opleiden van BIM managers, niet op het opleiden van BIM modelleurs. Er wordt geen modelleeropleiding aangeboden. De opleiding is minder geschikt voor software resellers en trainingsconsultants.

Basiskennis over het bouwproces en aan de slag kunnen met CAD-software zijn vereist.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.


U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt in de uitwerking en verdediging van een BIM projectopdracht (BIM implementatieplan).

Wetenschappelijk Coördinator

 • Prof. Ronald De Meyer, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Prof. Stijn Matthys, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • Prof. Pieter Pauwels, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent

Lesgevers

 • Mevr. Natasha Blommaert, Agentschap Wegen en Verkeer
 • Prof. Stefan Boeykens, D-Studio & Departement Architectuur, KU Leuven
 • Mevr. Peggy Bovens, BouwData.net
 • Dhr. Jan Desmet, Ingenium
 • Dhr. Jos Duchamps, PROCOS Group
 • Dhr. Dieter Froyen, Willemen Construct
 • Dhr. Piet Lelieur, Mouton
 • Dhr. Tim Lemoine, WTCB/BBRI
 • Prof. Stijn Matthys, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • Mevr. Marisa Moens, BAM Belgium
 • Dhr. Angus Noakes, iNFRANEA
 • Prof. Pieter Pauwels, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Dhr. Paulus Present, Bureau Bouwtechniek
 • Mevr. Nina Timmermans, Reynaers
 • Dhr. Ruben Van de Walle, Studiov2 en HOWEST Toegepaste Architectuur
 • Dhr. Maarten Van den Berg, iNFRANEA
 • Dhr. Thomas Vandenbergh, BESIX
 • Dhr. Wout Van Geenhoven, Covestro
 • Dhr. Hans Van Impe, Arcadis
 • Mevr. Elke Van Overwaele, Confederatie Bouw
 • Dhr. Jan Van Sichem, BIMplan

Modules


Building Information Modelling (BIM) is een nieuwe manier om informatie in bouwprojecten op te bouwen, te organiseren en te delen. Dit hangt nauw samen met de opkomst van een reeks softwaretoepassingen die vooral de laatste jaren binnen de bouwsector zijn doorgebroken. Algemene concepten en basisbegrippen vanuit de softwarepakketten worden geïntroduceerd. Echter, nog veel belangrijker is de vernieuwde manier van werken die deze software mogelijk maakt. In deze eerste module wordt BIM als proces in detail besproken. De volledige levenscyclus van een gebouw wordt bekeken en er wordt aangetoond hoe BIM doorheen deze cyclus aan bod zal komen. Er wordt tevens ingegaan op het BIM protocol en de BIM Guide voor België, en hoe dit kan ingezet worden in de praktijk. Aan de hand van een interactieve discussie worden verschillende uitdagingen en ervaringen in de groep onderling gedeeld en besproken.


Lesgevers: Stijn Matthys en Pieter Pauwels
Datum: 14 februari 2019


Beschikbare BIM softwaretoepassingen worden meer in detail besproken, beginnend met een breed marktoverzicht van de verschillende vendors en tools waaruit u kan kiezen om met BIM aan de slag te gaan: Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla Structures, Solibri Model Checker, Autodesk Navisworks, Nemetschek AllPlan, Tekla BIMSight, Trimble Connect, Diamonds, SCIA Engineer, BricsCAD, Civil3D, en veel meer. Achtergrond, context en meerwaarde van de vendors en softwarepakketten komen aan bod.

Verder zijn er meer gedetailleerde demo's waarin specifiek BricsCAD, ArchiCAD, Revit, Revit MEP, Tekla, Civil3D, en AllPlan toegelicht en uitgetest worden. Dit zijn geen hands-on praktijksessies, maar de nodige software en licenties kunnen op aanvraag wel worden voorzien voor eigen gebruik door de deelnemers gedurende de opleiding. In deze opleiding wordt ook aandacht besteed welke BIM toepassingen gebruikt worden voor bouwproductie (ramen, deuren, prefab beton, ...) en voor infrastructuurwerken (wegenbouw).

Aan het einde van deze module zijn de basistechnieken van de behandelde softwaretoepassingen ingeleid en is een algemeen marktoverzicht gekend.

Lesgevers: Piet Lelieur, Angus Noakes, Pieter Pauwels, Paulus Present, Nina Timmermans, Ruben Van de Walle, Wout Van Geenhoven en Hans Van Impe
Data: 21 en 28 februari en 14 maart 2019


Van cruciaal belang in elk bouwproject is de manier waarop informatie aangemaakt en beheerd wordt. Er wordt aanbevolen om een gedegen methodologische aanpak te hanteren en om terug te vallen op referenties, standaarden en 'rules of good practice'. In eerste instantie worden bewezen 'rules of good practice' aangehaald en gedocumenteerd binnen hun context. In tweede instantie zal deze module ingaan op de internationale en Europese standaarden en referentiekaders die gemaakt zijn om een dergelijke methodologische aanpak te ondersteunen. Het gaat hierbij specifiek om de OpenBIM data- en processtandaarden die ontwikkeld en gepubliceerd zijn door buildingSMART International: Industry Foundation Classes (IFC), Model View Definitions (MVDs), Information Delivery Manuals (IDMs), BIM Collaboration Format (BCF), BIMGuides en BuildingSMART Data Dictionary (bSDD).

Een overzicht wordt gegeven van BIM referentiegidsen wereldwijd, waarbij specifiek aandacht wordt gegeven aan de standaard PAS-1192. Verder worden recente ontwikkelingen in de Europese (CEN TC442) en nationale (NBN) standaardisatiecomités toegelicht (e.g. Belgische BIM protocol, standaarden in modelleerrichtlijnen). Binnen deze context worden specifieke types van informatie-uitwisseling geselecteerd en wordt doorgegeven hoe dit concreet in een bedrijf en in een set aan softwaretools gerealiseerd kan worden. Hierbij worden verschillende voorbeelden uit de internationale bouwpraktijk aangehaald.

Lesgevers: Stefan Boeykens, Tim Lemoine en Pieter Pauwels
Datum: 21 maart 2019


Module 1 tot 3 behandelt de aanmaak en het gebruik van gebouwinformatie op een consistente en gestructureerde manier en de standaardisatie van het bouwproces volgens de BIM methodiek. Deze aanpak laat toe om efficiënter en correcter te werken en dus de faalkost van bouwprojecten (typisch 5 tot 15%) te verkleinen.

In module 4 wordt er specifiek ingegaan op de uitwisseling van informatie, wat een cruciaal aspect is in elk BIM implementatieplan (bedrijf) en BIM uitvoeringsplan (project). Concreet worden de samenwerking en workflow ondersteund via IFC, behandeld: met welke instellingen kan een BIM project als IFC gepubliceerd worden en hoe kan directe samenwerking vervolgens geoptimaliseerd worden (BIM coördinatie en online collaboratie)? Er wordt gedemonstreerd hoe informatie op een goede manier kan geïmporteerd en geëxporteerd worden in functie van uitwisseling van informatie en het werken met referentiemodellen. Verschillende tools voor coördinatie en uitwisseling worden kort gedemonstreerd en besproken, met name Solibri Model Checker, Autodesk Navisworks, BIMCollab Zoom, SimpleBIM en andere. Enkele online collaboratieplatformen en Common Data Environments (CDEs) worden eveneens gedemonstreerd. Er wordt toegelicht hoe men met de data zelf aan de slag kan in de praktijk en custom tools en workflows kan aanmaken die de BIM modellering en het genereren van eindproducten (plannen, simulaties, schedules, ...) versnellen. Tot slot bevat deze module ook een introductie tot het gebruik van linked data en webtechnologie voor het beheer en de uitwisseling van gebouwdata over het web. Bij al deze items wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Lesgevers: Natasha Blommaert, Stefan Boeykens en Dieter Froyen
Data: 28 maart en 4 april 2019


Bij aanvang van deze module weet iedereen wat BIM inhoudt en welke werkmethodiek dit met zich meebrengt. In principe kan ieder bij aanvang van deze module BIM toepassen in zijn eigen bedrijfscontext. Om BIM ook effectief ingang te laten vinden in een bedrijf, een bedrijfsafdeling of een bouwteam is een BIM implementatieplan nodig: welke toepassingen zullen ingezet worden en met welke doelstelling, hoeveel mensen moeten geschoold worden, kan BIM bedrijfsbreed toegepast worden of wordt er beter gewerkt met pilootprojecten, welke juridische en contractuele overwegingen zijn er, ...

Verschillende bestaande implementatietrajecten komen aan bod. Deze worden getoetst aan het implementatieplan dat gevolgd is door Bureau Bouwtechniek (architectuur) en door BAM Contractors (constructie). Hierbij wordt gefocust op business plan, technisch plan en juridisch plan.

Er wordt ook een gezamenlijk overleg ingepland rond de BIM implementatieplannen die door deelnemers worden uitgewerkt als projectopdracht, waarbij rechtstreeks feedback wordt gegeven tijdens de les. Tot slot bevat deze module ook een les die specifiek ingaat op de juridische aspecten rond de implementatie van BIM in de praktijk.

Na afloop van deze module heeft iedereen een notie van het traject dat idealiter zou moeten afgelegd worden om BIM te implementeren in de eigen dagelijkse praktijk.

Lesgevers: Marisa Moens, Pieter Pauwels, Paulus Present, Thomas Vandenbergh, Elke Van Overwaele en Jan Van Sichem
Data: 24 april en 2 mei 2019


In de laatste module worden enkele gespecialiseerde voorbeeldprojecten voorgesteld door de betrokken personen en bedrijven. Hierbij wordt toegelicht waartoe een stapsgewijze implementatie van BIM in verschillende types bedrijven uiteindelijk kan leiden en welke meerwaarde gegenereerd kan worden.

Verschillende markten en toepassingsdomeinen komen aan bod, namelijk MEP/ HVAC ontwerp, infrastructuur, kostencalculatie en operationeel beheer of facility management. Specifieke voordelen, werkwijzen en valkuilen worden uitvoerig toegelicht. Deze voorbeelden helpen in het concreet maken van de uitwerking van het BIM implementatieplan in uw context of bedrijf.

Lesgevers: Peggy Bovens, Jan Desmet, Jos Duchamps en Maarten Van den Berg
Data: 9 en 23 mei 2019


Praktisch


Deelnameprijs omvat lesgeld, lesmateriaal, frisdranken, koffie en broodjes.
Het lesmateriaal zal bestaan uit hand-outs van de presentaties en het BIM Handboek.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Voor iedere module kan er afzonderlijk ingeschreven worden.

Module 1
Basisbegrippen


€ 150

Module 2
Softwaretoepassingen


€ 450

Module 3
OpenBIM standaarden en methoden


€ 150

Module 4
Uitwisseling van informatie


€ 300

Module 5
BIM implementatieplan


€ 300

Module 6
Gespecialiseerde voorbeeldprojecten


€ 300

Volledige opleiding

€ 1.485

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

* verplicht

Opgelet! Deze opleiding is volzet. U kunt zich wel inschrijven op deze wachtlijst:

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in op de wachtlijst van de cursus Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM):

Module 1: Basisbegrippen, BIM als proces
Module 2: Softwaretoepassingen
Module 3: OpenBIM standaarden en methoden
Module 4: Uitwisseling van informatie
Module 5: BIM implementatieplan
Module 6: Gespecialiseerde voorbeeldprojecten

Alle Modules

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be


De lessen worden gegeven van 17u tot 20u30, in 2 of 3 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 904 ('Labo Magnel') !Nieuw nummer 60 vanaf 1 januari 2019!, 9052 Zwijnaarde.

De lessen vinden telkens plaats op donderdagavond, behalve de les van woensdag 24 april.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.be

Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course'.
Meer info vindt u op de website van de doctoral schools.


U kunt u de folder hier downloaden.