` `

Voedselveiligheidscultuur in de Belgische voedingsindustrie

Hoe kunnen we naar een hoger niveau evolueren?

13 juni 2023

Onze Belgische voeding staat niet alleen bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ook om zijn voedselveiligheid. Dit laatste is een item waar blijvend aan moet gewerkt worden. Een proactieve en preventieve benadering zet de beheersing van voedselveiligheid centraal, vandaag door middel van (gecertificeerde) kwaliteitszorg- of autocontrolesystemen. Met een verankering van een voedselveiligheidscultuur in het DNA van de hele organisatie, en dus in de geesten van alle medewerkers en management, zal de Belgische voedingsindustrie weer een duidelijke voorsprong nemen op de (buitenlandse) concurrentie.

In het Flanders’ FOOD VLAIO COOCK project Q-DNA met als promotoren prof. Liesbeth Jacxsens en prof. Peter Vlerick van de UGent wordt voedselveiligheidscultuur in de Belgische voedingsindustrie onderzocht en sinds de opstart in april 2021 zijn er reeds enkele interessante bevindingen omtrent de voedselveiligheidscultuur vastgesteld.

Tijdens deze studiedag wordt het concept, de ontwikkelde en gevalideerde meettools en resultaten van de nulmeting van de heersende voedselveiligheidscultuur in een steekproef bij de Belgische voedingsindustrie toegelicht. Deze resultaten worden ook gesteld ten opzichte van andere sectoren, waar veiligheidscultuur relevant is vanuit de arbeidspsychologie (prof. Peter Vlerick, Faculteit Psychologie en Pedagogie, UGent) en de visie vanuit het internationale onderzoek (prof. Pieternel Luning, Wageningen Universiteit).


Meer over het Q-DNA project vind je hier: https://www.flandersfood.com/nl/projecten/Q-DNA.In samenwerking met Flanders’ FOOD.
Met deze studiedag wensen we de beheersing van voedselveiligheid uit de handen nemen van de kwaliteitsverantwoordelijken of –team. Onze belangrijkste bevindingen tonen immers aan dat voedselveiligheid dient gedragen te worden door alle managementposities in een organisatie om op een proactieve en eensgezinde beheersing te komen. Daarom doen we een oproep dat meerdere managementverantwoordelijken van eenzelfde bedrijf samen komen naar deze studiedag (niet enkel QM, maar alle managementposities zoals CEOs, HR, operationele managers, inkoop etc.). Voorts is voedselveiligheidscultuur niet enkel relevant voor de verwerkende voedingsbedrijven maar ook voor handelsbedrijven, retail, verpakkingsindustrie, toeleverende bedrijven zoals ongediertebestrijding, reiniging en disinfectie, etc. alsook voor consultants, FAVV beleid en inspecteurs en sectororganisaties.
  • Prof. Liesbeth Jacxsens, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Veiligheid en Gezondheid, Universiteit Gent
  • prof. Peter Vlerick, Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving, Onderzoekseenheid Arbeids- en Gezondheidspsychologie, Universiteit Gent
  • prof. Pieternel Luning, Departement Agrotechnologie en Voedingswetenschappen, Universiteit Wageningen
  • ir. Pauline Spagnoli, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Veiligheid en Gezondheid, Universiteit Gent15u30

Onthaal

16u – 16u30

Evolutie bewaking voedselveiligheid in voedselsystemen en introductie voedselveiligheidscultuur concept binnen bestaande kwaliteitszorg/autocontrolesystemen – Liesbeth Jacxsens (UGent)

16u30 – 17u05

Onderzoek voedselveiligheidscultuur op internationaal niveau – Pieternel Luning (WU)

17u05 – 17u40

Safety culture – ‘lessons learned’ vanuit andere bedrijfssectoren – Peter Vlerick (UGent)

17u40 – 18u

Q&A

18u – 18u30

Broodjesmaaltijd

18u30 – 19u30

Voorstelling meettools voor gap-analyse in voedselveiligheidscultuur – resultaten steekproef – Pauline Spagnoli / Liesbeth Jacxsens (UGent)

19u30 – 20u

Afronding met debat en way forward in voedselveiligheidscultuur onderzoek (ontwikkeling van interventie-strategieën) (moderatie Peter Vlerick)

20u00

ReceptiePraktischPrijs

€ 220,- (exclusief BTW) voor niet-leden FF

€ 160,- (exclusief BTW) voor leden FF

Kortingen

  • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
  • De studiedag is erkend door Alimento. Voor bedrijven die ressorteren onder paritair comité 118 of 220 voorziet Alimento in een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van 70 EUR (max. 3 personen van hetzelfde bedrijf).
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Inschrijven kan via deze link: https://www.tfaforms.com/5051680.
  • De studiedag vindt plaats op 13 juni 2023 aan de Universiteit Gent, IGent, Technologiepark 126, 9052 Zwijnaarde.
    Klik hier voor een routebeschrijving (Waze).
  • Datum onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.