` `

Waterstof: een cruciaal puzzelstuk in de energietransitie

9 maart 2023 – 1 juni 2023

Opgelet! Deze opleding is volzet.
U kunt zich wel nog vrijblijvende inschrijven op de wachtlijst.

Eén van de grootste uitdagingen van deze eeuw is ongetwijfeld de transitie naar een duurzame en klimaatbestendige samenleving en economie. De waterstofsector wordt beschouwd als een veelbelovende technologische sector met een groeipotentieel die de duurzame groei kan ondersteunen.

België wil zich positioneren als importhub voor waterstof en koploper worden in de waterstoftechnologie. De komende tien jaar zijn cruciaal in dat verhaal. Dat waterstof potentieel heeft, mag blijken uit het feit dat het vaak bestempeld wordt als de ontbrekende schakel om moeilijk te elektrificeren sectoren te vergroenen. Waterstof en afgeleide molecules van waterstof zoals methanol, methaan en ammoniak kunnen veelzijdig ingezet worden voor het verduurzamen van industriële producten en processen maar ook als energiedrager om energie te importeren of als brandstof voor de transportsector.

De toepassing en de uitrol van waterstoftechnologie in onze samenleving vraagt ook om de noodzakelijke competenties op onze arbeidsmarkt. Competenties die nodig zijn over de hele waterstofwaardeketen van productie, transport/conversie/opslag tot de vele waterstoftoepassingen in verschillende sectoren. Het veiligheidsaspect en certificatie om bepaalde processen en toepassingen om te vormen naar waterstof is hierbij een belangrijk gegeven. Deze opleiding draagt bij aan het geprofessionaliseerd opleidingsaanbod rond waterstof, op maat van de bedrijven. Ze combineert theoretische kennis in de verschillende facetten van waterstof (productie, conversie en gebruik, opslag, transport, veiligheid) met unieke bedrijfsbezoeken uit de industrie.In samenwerking met:

Deze opleiding is hoofdzakelijk bedoeld naar bedrijven die een omslag naar waterstof verwachten, bv staal- en chemiebedrijven of bedrijven die waterstoftechnologie ontwikkelen of willen gebruiken.

De opleiding richt zich specifiek tot technische profielen die zich willen bijscholen rond waterstoftechnologie.

Het niveau van voorkennis is minstens dat van een technische bachelor.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.
U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor het bijhorende examen. Dit examen zal bestaan uit enkele cases met berekeningen.Wetenschappelijke Coördinatie

 • dr. ir. Louis Sileghem, Hydrogen platform manager, Universiteit Gent
 • ir. Pierre Martens, Senior business group leader climate tech, Agoria

Lesgevers

 • dhr. Steven De Tollenaere, Lector en onderzoeker studiegebied Technology, Hogeschool VIVES
 • ir. Pierre Martens, Senior business group leader climate tech, Agoria
 • ing. Sander Sijssens, Port project expert, Haven van Antwerpen-Brugge
 • dr. ir. Louis Sileghem, Hydrogen platform manager, Universiteit Gent
 • dr. Saartje Swinnen, Advisor Energy & Climate, Essenscia Vlaanderen
 • dhr. Denis Thomas, Global Business Development Leader – Electrolyzers, Cummins Inc.
 • dr. ir. Jan Vaes, Program manager electrochemistry excellence centre, VITO & gastprofessor, Universiteit Gent
 • ing. Steven Van Caekenberghe, Head of H2 & CO2 Program, Fluxys
 • dr. ir. Ewout Vandamme, Director M&A, Anglo Belgian Corporation
 • ing. Peter Van de Graaf, Decarbonisation business development manager, Lloyd’s Register
 • prof. Kevin Van Geem, Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Universiteit Gent
 • prof. Wim Van Paepegem, Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Universiteit Gent
 • prof. Kim Verbeken, Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Universiteit Gent
 • prof. Sebastian Verhelst, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent


ProgrammaTheoretische les

Deel 1: Inleiding tot waterstof

 • Waarom waterstof?
 • Eigenschappen van waterstof en afgeleide molecules van waterstof
 • Zin en onzin van waterstof

Deel 2: Elektrolysers

 • Basisprincipes van waterelektrolyse
 • Technologische varianten: Alkaline vs. PEM vs. AEM vs. SOEC
 • Gebruik van waterstofgeneratoren: industriële systemen, energieopslag, zero-emissie transport en ‘supply and demand ’ flexibiliteit
 • Toekomst van de elektrolysers

Bedrijfsbezoek: Cummins


Lesgevers: Pierre Martens, Louis Sileghem, Denis Thomas, Jan Vaes
Data: 9 en 17 maart 2023
Theoretische les

Deel 1: Interactie van waterstof met metalen

 • Waterstofbackbone
 • Materiaaldegradatie ten gevolge van waterstof
 • Verband tussen (micro)structuur en metaalgedrag

Deel 2: H2 en composieten

 • Inleiding tot composieten (vezelversterkte kunststoffen)
 • State-of-the-art voor composiet drukvaten voor waterstof opslag
 • Andere mogelijke H2 toepassingen (o.a. transportleidingen, cryogene opslag)

Bedrijfsbezoek: Fluxys Terminal


Lesgevers: Steven Van Caekenberghe, Wim Van Paepegem, Kim Verbeken
Data: 23 en 30 maart 2023
Theoretische les

Waterstofomzetting naar andere molecules en gebruik in de industrie

 • Waterstof en CO2
 • Ammoniak
 • Cracking naar waterstof
 • Gebruik in de industrie
 • H2 vs. elektrificatie

Bedrijfsbezoek: nog te bepalen


Lesgevers: Kevin Van Geem en Saartje Swinnen
Data: 20 en 27 april 2023
Theoretische les

Deel 1: Verbrandingsmotoren voor transport en energie

 • Waarom verbrandingsmotoren?
 • Verbrandingsmotoren op waterstof/methanol/ammoniak
 • Maritieme sector
 • Automotive sector

Deel 2: Fuel cells voor transport en energie

 • Waarom fuel cells?
 • Werking fuel cells
 • Fuel cell types
 • Karakteristiek en eigenschappen van fuel cells
 • Hulpaggregaten van een FC stack

Bedrijfsbezoek: Van Hool


Lesgevers: Steven De Tollenaere, Sebastian Verhelst
Data: 4 en 11 mei 2023

Theoretische les

• Deel 1: Certificatie

 • Certificatie van toepassingen op waterstof/methanol/ammoniak
 • Case: scheepsvaart

Deel 2: Veiligheidsregelgeving voor waterstof


Bedrijfsbezoek: ABC Engines


Lesgevers: Sander Sijssens, Peter Van de Graaf, Ewout Vandamme
Data: 25 mei en 1 juni 2023PraktischDe deelnameprijs bedraagt 1.485 euro.

Deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


Kortingen

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Agoria-leden ontvangen 10% korting op de deelnameprijs voor de eerste inschrijving. Vanaf de tweede inschrijving ontvangt men 20% korting (zie info over gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf). Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding telt te weinig contacturen om in aanmerking te komen voor VOV.


Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Lidnummer Agoria (indien van toepassing)
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in op de wachtlijst van de cursus Waterstof: een cruciaal puzzelstuk in de energietransitie .

Volledige opleidingInfo


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beDe theorielessen op 9 maart, 23 maart, 20 april, 4 mei en 25 mei 2023 worden on campus gegeven van 17u30 tot 21u, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd. Deze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, gebouw 60, Technologiepark, 9052 Zwijnaarde.

Bij elke module wordt er een bedrijfsbezoek georganiseerd (eigen vervoer is te voorzien):

 • 17 maart 2023 van 12u30 tot 16u30: bezoek Cummins – Nijverheidsstraat te Westerlo
 • 30 maart 2023 van 14u tot 17u: bezoek Fluxys – terminal – Henri Victor Wolvenstraat 3 te Zeebrugge
 • 27 april 2023 van 14u tot 17u: nog te bepalen
 • 11 mei 2023 van 14u tot 17u: bezoek Van Hool, Bernard Van Hoolstraat 58 te Lier
 • 1 juni 2023 van 14u tot 17u: bezoek ABC – Wiedauwkaai 43, Gent - met aansluitend receptie

De lessen worden op donderdag gegeven, enkel het bezoek aan Cummins vindt op vrijdag 17 maart 2023 plaats.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Taal

De presentaties en documentatie zijn in het Nederlands.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.beDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).
U kunt de folder hier downloaden.