`

Aangekondigde opleidingen


1 - 3 december 2021

Adversarial machine learning

In this series of masterclasses, two researchers from Ghent University will take you deep into the field of adversarial learning. On the first morning we will examine generative adversarial networks in full detail, while the second morning will all be about finding and protecting against adversarial examples.

Meer Info

11 januari 2022 – 21 juni 2022

Schadediagnose en herstelling van beton

Deze opleiding behandelt op systematische wijze de schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard bij betonconstructies, de schadediagnosetechnieken en -analyse, evenals de producten, systemen en technieken om beton te herstellen.

Meer Info

Start voorjaar 2022

Hedendaagse laagspanninginstallaties: Ontwerp en exploitatie

De cursist geeft een ruime kennis over het dimensioneren van laagspanningsinstallaties en de daaraan gekoppelde power quality gerelateerde aspecten.
Een derde module gaat over de integratie van hernieuwbare energie in residentiële en industriële installaties.

Meer Info

Start voorjaar 2022

Informatiebeheer voor Bouwprojecten (BIM)

Haal dankzij deze cursus het maximum uit het BIM voor u en uw bedrijf.

Meer Info

2022

Explainable & Trustworthy AI

In deze cursus willen we concepten uitleggen die veel worden gebruikt op het gebied van verklaarbare en betrouwbare AI, de do's en don'ts, de geldende regelgeving en enkele use case-voorbeelden.

Meer Info

Start najaar 2022

Energietechnieken in gebouwen

Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen en de deelnemers inzicht verschaffen in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen.

Meer Info

Offshore wind energy

Catch the wave of offshore wind and acquire a broad and up-to-date knowledge regarding technology, financing, safety, security, ecology & boundary conditions of offshore wind farms over the entire lifespan.

Meer Info


Huidige opleidingen


18 november 2021 – 2 juni 2022

Expertisetechnieken

Deze opleiding gaat dieper in op de praktische aspecten van deskundigenopdrachten, u leert hoe u grondig en objectief onderzoek moet voeren en hoe u daar duidelijk over communiceert.

Meer Info

17 november 2021 - 11 mei 2022

Energie-efficiëntie in de industrie

Deze opleiding is hoofdzakelijk bedoeld voor energie-intensieve bedrijven en zal speciale aandacht besteden aan de mogelijkheden voor energierecuperatie en efficiënt energiegebruik.

Meer Info

29 oktober 2021 – 6 mei 2022

Black Belt in Lean

LEAN is uitgegroeid tot de meest succesvolle en effectieve aanpak om “continu verbeteren” in een organisatie binnen te brengen. Aan de hand van theoretische begrippen en do's en don'ts uit de praktijk bereidt deze opleiding de deelnemers voor op een drijvende rol binnen hun organisatie.

Meer Info

25 oktober 2021 - 20 december 2021

Big Data hands-on

Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal praktische hands-on sessies rond Big Data waarmee u zelf aan de slag kan.
Naast praktisch inzicht verwerven, wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good practices.

Meer Info

21 september 2021 – 14 december 2021

Machine learning: van theorie tot praktijk

Deze opleiding geeft je een stevige basis over machine learning en prediction algorithms. Na de theorie wordt er ook tijd gemaakt voor hands-on oefeningen.

Meer Info

10 juni 2021 - 13 december 2021

Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs

In deze opleiding krijg je een holistisch overzicht van wat een modern manager én leider weet en doet, d.w.z. een volledig theoretisch en praktisch overzicht van management en leiderschap.

Meer Info

Milieucoördinator Type A, Type B en overgangsopleiding B naar A

Online opleiding via afstandsleren, met vrije instap, conform de Vlaamse milieuwetgeving.

Meer InfoOpleidingen IPVW
(Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen)

oktober 2021 tot juni 2022

Data Analysis 2021-2022

Stel volgens uw eigen noden zelf uw opleiding samen uit deze 19 modules om uw kennis en vaardigheden rond data-analyse en statistiek te verdiepen.

Meer Info

Postgraduate Studies
 

2021-2022

Blue Resources for the Blue Economy

Interested in a career in the Blue Economy or already active in the marine or maritime sector? You already obtained a Master’s degree but are looking to advance your skills? You can express yourselves in English? If your answer is 3 x yes, then this is the program for you!

More Info
Bouwkunde, Architectuur, Brandveiligheid en Verkeer


Constructief ontwerpen voor robuustheid

In deze opleiding wordt het concept robuustheid uitgelegd aan de hand van een aantal bekende voorbeelden en worden mogelijke constructieve maatregelen besproken, enerzijds conceptueel en anderzijds aan de hand van normrichtlijnen.
Deze cursus vond plaats in 2019.

`

Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM)

In deze lessenreeks wordt ingegaan op de werking van BIM-toepassingen en op het BIM proces.

Deze opleiding vond plaats in 2016 (voorjaar), 2016 (najaar), 2017, 2018, 2019 en 2019.

Schadediagnose en herstelling van beton

Deze opleiding behandelt schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard, de diagnosetechnieken en -analyse, producten, systemen en hersteltechnieken.
Deze opleiding vond plaats in 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 en 2019.

Reinforcing and strengthening of structures with FRP reinforcement

This course gives an excellent exposure on the design and application of FRP reinforcement in new construction and rehabilitation and is taught by international experts in this field.
This course took place in 2015, 2016 and 2017.

Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering

In this course, general theoretical CFD aspects will be addressed first and will then be put in practice by considering the set-up and analysis of several cases using a specific CFD package.

This course took place in 2015 and 2017.

Verkeersveiligheidsauditor

Verkeersveiligheidsauditing is een procedure die bijdraagt tot het vergroten van de verkeersveiligheid. Sinds december 2013 zijn dergelijke audits verplicht voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet
Deze opleiding werd georganiseerd in 2013, 2014 en 2017.

Expertisetechnieken

Een deskundigenverslag dat beantwoordt aan de verwachtingen van de opdrachtgevers vraagt een passende methodologie die tijdens de technische opleiding van de expert nooit is aangeboden. Het is deze leemte die deze opleiding invult.
Deze opleiding werd georganiseerd in 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 en 2019.

Brandbeveiliging van gebouwen: rook- en warmtebeheersing

De opleiding is bedoeld voor installateurs en professionele ontwerpers van RWA-systemen en voor de personen die deze ontwerpen moeten beoordelen.
Deze opleiding vond plaats in 2009 en 2012.

Brandbeveiliging van gebouwen: Constructieve aspecten - de Eurocodes

Deze opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het constructief gedrag van gebouwen bij brand en in het praktisch gebruik van de Europese normen.
Deze opleiding vond plaats in 2007 en 2010.

Brandweerstand

Deze opleiding richtte zich tot iedereen die in de bouw- en onderzoekswereld te maken heeft met de theorie en de praktische aanwending van ontwerpmethodes voor de bepaling van de brandweerstand van constructies.
Deze opleiding vond plaats in 2000/2001 en 2002.

Logistiek en Mobiliteit

Deze opleiding gaf de deelnemer zicht op het verband tussen Logistiek en Mobiliteit en de mogelijkheid tot integratie van beide.
Deze opleiding vond plaats in 2000, 2002 en 2005.

Elektrotechniek en automatisering


Laagspanningsinstallaties Ontwerp en exploitatie

Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.
De cursus vond plaats in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.

Power quality

Power quality is een veel gebruikt begrip maar niet steeds even duidelijk wat dit juist omvat. Deze cursus (2 dagen) biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die onder power quality vallen, dit zowel in theoretische als in praktische sessies.
Deze opleiding vond plaats in 2013, 2014 en in 2015.

Interactie van elektromagnetische velden met de mens

Deze opleiding geeft u de nodige bagage om op een objectieve manier alle informatie over interactie van elektromagnetische velden met de mens te interpreteren.
Deze opleiding vond plaats in 2012 en 2014.

Fotonica

Deze cursus had als doel om aan personen die in hun job te maken krijgen met fotonica een brede basiskennis over het vakgebied aan te bieden.
Deze opleiding vond plaats in 2003.

Industriële automatisering

Deze opleiding gaf de cursisten voldoende kennis om een regelsysteem op maat van de vereisten binnen de eigen applicatie te ontwerpen, te wijzigen, te optimaliseren en te implementeren volgens de recentste technieken.

Moderne Regel- en Automatiseringstechnieken

Na deze lessenreeks beschikte de cursist over het nodige inzicht om, al naargelang het voorliggend regelprobleem en de beschikbare gegevens, te beslissen welke de goede methode is om een automatisch regelsysteem te ontwerpen.

ICT


Big Data handson

Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal praktische hands-on rond het omgaan met Big Data waarmee u zelf aan de slag kan.
Naast praktisch inzicht verwerven, wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good practices.
Deze opleiding vond plaats in 2019.

Big Data

In deze opleiding krijgt u inzicht in de problematiek die gepaard gaat met 'Big Data' en in de beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn.
Deze opleiding vond plaats in 2015, in 2016, in 2017, in 2018 in 2019. en in 2020.

ICT & Business

This course covers the business aspects of ICT: alignment of ICT with the business objectives, security management, project management, information management and development models.
This course took place in 2009.

ICT Software & Data processing

The ICT Software & Data Processing course entails 3 parts: The hardware-software interface, Software development & Databases.
This course took place in 2008.

ICT Multimedia

This multimedia course gives an overview of methodologies, tools and standards for the acquisition, storage and dissemination of multimedia data (i.e., still images, video, and audio).
This course took place in 2008.

ICT Networking and Security

The objective of this course is to allow to understand which security functions and mechanisms exist, how they can be used and implemented to achieve acceptably secure communications.
This course took place in 2011.

Document Management

De opleiding beoogde een grondig inzicht te verschaffen in de technieken gebruikt bij het ontwerpen en aanwenden van documentgesteunde informatiesystemen.

ICT Systeembeheer

Deze lessencyclus had tot doel om systeembeheerders, en personen die willen starten als systeembeheerder, inzicht bij te brengen in de basisprincipes van professioneel systeembeheer. Deze opleiding vond plaats in 2000, 2003 en 2006.

ICT voor Managers

Deze lessencyclus had tot doel managers een duidelijk inzicht te geven in de grondslagen en recente evolutie op het terrein van Informatie- en Communicatietechnologie.
Deze opleiding vond plaats in 2000, 2003, 2006, 2000, 2003 en 2006,

Java

De opleiding bood inzicht in de fundamenten en concepten van de moderne objectgeoriënteerde programmeertaal Java.

Enterprise Application Integration en Software Re-engineering (EAI)

Deze opleiding belichtte twee belangrijke problemen: de behoefte om de klant van een nieuwe ICT omgeving te voorzien en de noodzaak om te blijven investeren in oudere en mature methodes en technologieën.

Informatie & Management

De deelnemers kregen met deze opleiding een duidelijk inzicht in de evolutie van het industriële naar het digitale tijdperk.

Object-Oriëntatie als Methodologie

De doelstelling van deze cursusreeks was een consistente en overkoepelende visie te geven op moderne software engineering-technieken gedragen door object-technologie.

Landbouw en bodem


Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die als bodemsaneringsdeskundigen type 2 aan de slag wil gaan en voor diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en hun kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.
Deze opleiding vond plaats in 2016 en 2017.

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen Module 1

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te worden als bodemsaneringsdeskundige type 1.
Deze opleiding vond plaats in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Geofysische bodemsensoren voor archeologische prospectie

Deze opleiding geeft een volledig overzicht van de principes van geofysische prospectie en van de meest recente geofysische bodemsensoren.
Deze opleiding vond plaats in 2012.

Landbouwgrondstoffen en -markten: Internationale handel en beleid

Deze opleiding geeft inzichten die de cursisten in staat zal stellen om posities in deze grondstoffenmarkten in te nemen, prijsbewegingen op deze markten te volgen of het beleid ter zake vorm te geven of te beïnvloeden.
Deze opleiding vond plaats in 2011.

Begassing

Deze opleiding werd ingericht op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en had als onderwerp begassingen en in het bijzonder alternatieven voor methylbromide.

Life Sciences en Biomedische Technologie


Life Sciences and biomedical technology

The aim of this lecture series is to provide to the student, in an accessible and comprehensive way, the essentials of life sciences.

This course took place in 2012 and 2015.

H-Impact

The Health Innovation & Entrepreneurship Program
Do you want to make a difference that could save lives? Are you interested in intra- and entrepreneurial tools and methods to develop your innovation skills? Than apply for the H-impact program!
This course took place in 2019 and in 2020.

Management


Black Belt in Lean

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.
Deze opleiding vond plaats in 2006, 2007, 2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 .

Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs

In deze 10-daagse opleiding krijg je een holistisch overzicht van wat een modern manager én leider weet en doet, d.w.z. een volledig theoretisch en praktisch overzicht van management en leiderschap.
Deze opleiding vond plaats in 2019 en 2020.

Materiaalkennis


Additive Manufacturing

Eén van de belangrijkste technologische evoluties van het moment is Additive Manufacturing (AM). AM omvat een reeks technieken, waaronder 3D-printing, waarmee op een snelle en nauwkeurige manier 3D-objecten kunnen worden gemaakt in uiteenlopende materialen.
Deze opleiding vond plaats in 2014 en 2016.

Integrale Productontwikkeling

Je krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product.
Deze opleiding vond plaats in 2015/2016, in 2017/2018 en in 2019/2020

Introduction to Finite Element Analysis

This three-day course covers the theoretical background of Finite Element Analysis and provides the opportunity of a first experience with two very well-known finite element commercial packages, namely ANSYS and ABAQUS.
This course took place in 2016.

Smart Textiles

With this workshop, we aim at informing people about intelligent textiles on a theoretical level, but we also want to emphasize the practical application of the knowledge - from theory to application in real prototypes.

This course took place in 2010 and 2013.

Materiaalkennis

De opleiding beoogt inzicht te verschaffen in de karakteristieken en basiseigenschappen van de verschillende materiaalklassen: metalen, keramische stoffen, polymeren en composieten.
Deze opleiding vond plaats in 2010.

Kunststoffen

De doelstelling van deze opleiding is een consistent en overkoepelend inzicht te verschaffen van de kunststoffen, gaande van de productie over de verwerking tot het eindproduct.
Deze opleiding vond plaats in 1997, 1999, 2003, 2007, 2008 en 2009.

REACH

De opleiding richtte zich tot alle personen uit de bedrijfswereld (chemische industrie, studie- en adviesbureaus, downstreamgebruikers,...) en de overheid die, na de invoering van REACH, de evaluatie van de chemicaliën en de controle ervan moeten uitvoeren.

Milieu en energie


Offshore windenergie

Catch the wave of offshore wind & acquire a broad knowledge from a technological and multidisciplinary perspective.
This course took place in 2015/2016, 2016/2017 and 2020/2021

Blue Science & Technology Summer Training

The Blue Science & Technology Summer Training (BlueS&T) introduces key components that build a strong foundation for a sustainable blue economy.
This course took place in 2016, 2017, 2018, 2019 & 2021.

Energie-efficiëntie in de industrie

Deze opleiding zal u wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden om energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen.
Deze opleiding vond plaats in 2009, 2011, 2015, 2017 en 2019.

Energietechniek in gebouwen

Alle noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde manier samengebracht.
Deze opleiding vond plaats in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018/2019 en 2020/2121.

Statistiek


Basisstatistiek voor onderzoekers

Een goede keuze maken uit het ruime aanbod van statistische methoden berust op een grondige kennis van de voorwaarden waaronder de statistische methode werd ontwikkeld. Ook bij de interpretatie van de resultaten is inzicht in de kracht en de tekortkomingen van de gebruikte statistische techniek onontbeerlijk...
Deze opleiding vond plaats in 2012 en 2016.

Statistiek in het bedrijfsleven

Deze cursus wil de deelnemers laten proeven hoe statistiek nuttig kan gebruikt worden binnen hun bedrijf, zonder te vervallen in ingewikkelde formules en complexe resultaten.
Deze cursus vond plaats in 2016 en 2012.

Geavanceerde statistische methoden

Deze opleiding wil een praktisch inzicht geven in een aantal geavanceerde en veelgebruikte statistische methoden voor de analyse van uitgebreide datasets.
Deze opleiding vond plaats in 2009, 2013 en 2018.

Voeding en verpakking


Verpakking van levensmiddelen

Deze opleiding moet de deelnemer in staat stellen om door het combineren van levensmiddel, verpakking en vulsysteem, gewenste producten met de gewenste houdbaarheid op de markt te brengen.
Deze opleiding vond plaats in 2015.

Levensmiddelen doorgelicht

Deze postacademische opleiding wil een basis geven omtrent deze verschillende pijlers en wordt opgehangen rond het correct en gefundeerd formuleren van het etiket.
Deze opleiding vond plaats in 2013.

Food Packaging

This course will give you a broad and clear overview of the packaging of food products.
This course took place in 2010 and 2013.

Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie

Deze opleiding had tot doel de deelnemers een overzicht te geven van de huidige kwaliteitsbenadering in de voedingssector, de levensmiddelenwetgeving en daaropvolgend een praktijkgerichte opleiding te geven in de belangrijke en nieuwste aspecten van kwaliteitszorgsystemen en voedselveiligheid.