`

Aangekondigde opleidingen


7 september 2020 - 19 oktober 2020

Laagspanningsinstallaties Ontwerp en exploitatie

Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.

Meer Info

14 September 2020 - 7 December 2020

H-Impact

The Health Innovation & Entrepreneurship Program
Do you want to make a difference that could save lives? Are you interested in intra- and entrepreneurial tools and methods to develop your innovation skills? Than apply for the H-impact program!

Meer Info

15 september 2020 - 19 januari 2021

Energietechniek in gebouwen

Deze opleiding geeft een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Meer Info

23 september 2020 - 16 december 2020

Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM)

In deze lessenreeks wordt ingegaan op de vernieuwde manier van werken naar aanleiding van de digitalisering in de bouwsector.
Na afloop van deze cursus bent u in staat om het maximum uit het gebruik van BIM te halen voor u en uw bedrijf.

Meer Info

9 november 2020 - 18 januari 2021

Big Data hands-on

Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal praktische hands-on sessies rond Big Data waarmee u zelf aan de slag kan.
Naast praktisch inzicht verwerven, wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good practices.

Meer Info

Najaar 2020

Offshore windenergie

Essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Belgische offshore-sector is de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel via gespecialiseerde en toepassingsgerichte opleidingen. Om aan deze noden te voldoen organiseren de KU Leuven en de Universiteit Gent deze opleiding.

Meer Info

2021

Black Belt in Lean

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.

Meer Info


Huidige opleidingen


20 februari 2020 - 18 december 2020

Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs

Ben je recent teamleider geworden? Geef je leiding aan enkele mensen? Dan is het belangrijk om de juiste leiderschapsreflexen te ontwikkelen. Dit kan via deze opleiding. Je krijgt een holistisch overzicht van wat een modern manager én leider weet en doet.

Meer Info

start 26 september 2019

Integrale productontwikkeling

Je krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product. Je leert hoe je orde schept in dit complexe proces en hoe je jouw productontwikkeling in goede banen leidt zodat jij jouw creatieve ideeën omzet in een succesvol product.

Meer Info

Milieucoördinator Type A, Type B en overgangsopleiding B naar A

Online opleiding via afstandsleren, met vrije instap, conform de Vlaamse milieuwetgeving.

Meer InfoBouwkunde, Architectuur, Brandveiligheid en Verkeer


Constructief ontwerpen voor robuustheid

In deze opleiding wordt het concept robuustheid uitgelegd aan de hand van een aantal bekende voorbeelden en worden mogelijke constructieve maatregelen besproken, enerzijds conceptueel en anderzijds aan de hand van normrichtlijnen.
Deze cursus vond plaats in 2019.

`

Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM)

In deze lessenreeks wordt ingegaan op de werking van BIM-toepassingen en op het BIM proces.

Deze opleiding vond plaats in 2016 (voorjaar), 2016 (najaar), 2017, 2018, en 2019.

Schadediagnose en herstelling van beton

Deze opleiding behandelt schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard, de diagnosetechnieken en -analyse, producten, systemen en hersteltechnieken.
Deze opleiding vond plaats in 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 en 2019.

Reinforcing and strengthening of structures with FRP reinforcement

This course gives an excellent exposure on the design and application of FRP reinforcement in new construction and rehabilitation and is taught by international experts in this field.
This course took place in 2015, 2016 and 2017.

Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering

In this course, general theoretical CFD aspects will be addressed first and will then be put in practice by considering the set-up and analysis of several cases using a specific CFD package.

This course took place in 2015 and 2017.

Verkeersveiligheidsauditor

Verkeersveiligheidsauditing is een procedure die bijdraagt tot het vergroten van de verkeersveiligheid. Sinds december 2013 zijn dergelijke audits verplicht voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet
Deze opleiding werd georganiseerd in 2013, 2014 en 2017.

Expertisetechnieken

Een deskundigenverslag dat beantwoordt aan de verwachtingen van de opdrachtgevers vraagt een passende methodologie die tijdens de technische opleiding van de expert nooit is aangeboden. Het is deze leemte die deze opleiding invult.
Deze opleiding werd georganiseerd in 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 en 2019.

Brandbeveiliging van gebouwen: rook- en warmtebeheersing

De opleiding is bedoeld voor installateurs en professionele ontwerpers van RWA-systemen en voor de personen die deze ontwerpen moeten beoordelen.
Deze opleiding vond plaats in 2009 en 2012.

Brandbeveiliging van gebouwen: Constructieve aspecten - de Eurocodes

Deze opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het constructief gedrag van gebouwen bij brand en in het praktisch gebruik van de Europese normen.
Deze opleiding vond plaats in 2007 en 2010.

Brandweerstand

Deze opleiding richtte zich tot iedereen die in de bouw- en onderzoekswereld te maken heeft met de theorie en de praktische aanwending van ontwerpmethodes voor de bepaling van de brandweerstand van constructies.
Deze opleiding vond plaats in 2000/2001 en 2002.

Logistiek en Mobiliteit

Deze opleiding gaf de deelnemer zicht op het verband tussen Logistiek en Mobiliteit en de mogelijkheid tot integratie van beide.
Deze opleiding vond plaats in 2000, 2002 en 2005.

Elektrotechniek en automatisering


Laagspanningsinstallaties Ontwerp en exploitatie

Deze cursus biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die bij het dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties aan bod komen.
De cursus vond plaats in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

Power quality

Power quality is een veel gebruikt begrip maar niet steeds even duidelijk wat dit juist omvat. Deze cursus (2 dagen) biedt een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die onder power quality vallen, dit zowel in theoretische als in praktische sessies.
Deze opleiding vond plaats in 2013, 2014 en in 2015.

Interactie van elektromagnetische velden met de mens

Deze opleiding geeft u de nodige bagage om op een objectieve manier alle informatie over interactie van elektromagnetische velden met de mens te interpreteren.
Deze opleiding vond plaats in 2012 en 2014.

Fotonica

Deze cursus had als doel om aan personen die in hun job te maken krijgen met fotonica een brede basiskennis over het vakgebied aan te bieden.
Deze opleiding vond plaats in 2003.

Industriële automatisering

Deze opleiding gaf de cursisten voldoende kennis om een regelsysteem op maat van de vereisten binnen de eigen applicatie te ontwerpen, te wijzigen, te optimaliseren en te implementeren volgens de recentste technieken.

Moderne Regel- en Automatiseringstechnieken

Na deze lessenreeks beschikte de cursist over het nodige inzicht om, al naargelang het voorliggend regelprobleem en de beschikbare gegevens, te beslissen welke de goede methode is om een automatisch regelsysteem te ontwerpen.

ICT


Big Data handson

Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal praktische hands-on rond het omgaan met Big Data waarmee u zelf aan de slag kan.
Naast praktisch inzicht verwerven, wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good practices.
Deze opleiding vond plaats in 2019.

Big Data

In deze opleiding krijgt u inzicht in de problematiek die gepaard gaat met 'Big Data' en in de beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn.
Deze opleiding vond plaats in 2015, in 2016, in 2017, in 2018 in 2019. en in 2020.

ICT & Business

This course covers the business aspects of ICT: alignment of ICT with the business objectives, security management, project management, information management and development models.
This course took place in 2009.

ICT Software & Data processing

The ICT Software & Data Processing course entails 3 parts: The hardware-software interface, Software development & Databases.
This course took place in 2008.

ICT Multimedia

This multimedia course gives an overview of methodologies, tools and standards for the acquisition, storage and dissemination of multimedia data (i.e., still images, video, and audio).
This course took place in 2008.

ICT Networking and Security

The objective of this course is to allow to understand which security functions and mechanisms exist, how they can be used and implemented to achieve acceptably secure communications.
This course took place in 2011.

Document Management

De opleiding beoogde een grondig inzicht te verschaffen in de technieken gebruikt bij het ontwerpen en aanwenden van documentgesteunde informatiesystemen.

ICT Systeembeheer

Deze lessencyclus had tot doel om systeembeheerders, en personen die willen starten als systeembeheerder, inzicht bij te brengen in de basisprincipes van professioneel systeembeheer. Deze opleiding vond plaats in 2000, 2003 en 2006.

ICT voor Managers

Deze lessencyclus had tot doel managers een duidelijk inzicht te geven in de grondslagen en recente evolutie op het terrein van Informatie- en Communicatietechnologie.
Deze opleiding vond plaats in 2000, 2003, 2006, 2000, 2003 en 2006,

Java

De opleiding bood inzicht in de fundamenten en concepten van de moderne objectgeoriënteerde programmeertaal Java.

Enterprise Application Integration en Software Re-engineering (EAI)

Deze opleiding belichtte twee belangrijke problemen: de behoefte om de klant van een nieuwe ICT omgeving te voorzien en de noodzaak om te blijven investeren in oudere en mature methodes en technologieën.

Informatie & Management

De deelnemers kregen met deze opleiding een duidelijk inzicht in de evolutie van het industriële naar het digitale tijdperk.

Object-Oriëntatie als Methodologie

De doelstelling van deze cursusreeks was een consistente en overkoepelende visie te geven op moderne software engineering-technieken gedragen door object-technologie.

Landbouw en bodem


Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die als bodemsaneringsdeskundigen type 2 aan de slag wil gaan en voor diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en hun kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.
Deze opleiding vond plaats in 2016 en 2017.

Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen Module 1

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te worden als bodemsaneringsdeskundige type 1.
Deze opleiding vond plaats in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Geofysische bodemsensoren voor archeologische prospectie

Deze opleiding geeft een volledig overzicht van de principes van geofysische prospectie en van de meest recente geofysische bodemsensoren.
Deze opleiding vond plaats in 2012.

Landbouwgrondstoffen en -markten: Internationale handel en beleid

Deze opleiding geeft inzichten die de cursisten in staat zal stellen om posities in deze grondstoffenmarkten in te nemen, prijsbewegingen op deze markten te volgen of het beleid ter zake vorm te geven of te beïnvloeden.
Deze opleiding vond plaats in 2011.

Begassing

Deze opleiding werd ingericht op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en had als onderwerp begassingen en in het bijzonder alternatieven voor methylbromide.

Life Sciences en Biomedische Technologie


Life Sciences and biomedical technology

The aim of this lecture series is to provide to the student, in an accessible and comprehensive way, the essentials of life sciences.

This course took place in 2012 and 2015.

H-Impact

The Health Innovation & Entrepreneurship Program
Do you want to make a difference that could save lives? Are you interested in intra- and entrepreneurial tools and methods to develop your innovation skills? Than apply for the H-impact program!
This course took place in 2019.

Management


Black Belt in Lean

Een actie-gericht programma voor wie de invoering van LEAN in een bedrijf moet leiden en begeleiden.
Deze opleiding vond plaats in 2006, 2007, 2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020.

Materiaalkennis


Additive Manufacturing

Eén van de belangrijkste technologische evoluties van het moment is Additive Manufacturing (AM). AM omvat een reeks technieken, waaronder 3D-printing, waarmee op een snelle en nauwkeurige manier 3D-objecten kunnen worden gemaakt in uiteenlopende materialen.
Deze opleiding vond plaats in 2014 en 2016.

Integrale Productontwikkeling

Je krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product.
Deze opleiding vond plaats in 2015/2016 en in 2017/2018

Introduction to Finite Element Analysis

This three-day course covers the theoretical background of Finite Element Analysis and provides the opportunity of a first experience with two very well-known finite element commercial packages, namely ANSYS and ABAQUS.
This course took place in 2016.

Smart Textiles

With this workshop, we aim at informing people about intelligent textiles on a theoretical level, but we also want to emphasize the practical application of the knowledge - from theory to application in real prototypes.

This course took place in 2010 and 2013.

Materiaalkennis

De opleiding beoogt inzicht te verschaffen in de karakteristieken en basiseigenschappen van de verschillende materiaalklassen: metalen, keramische stoffen, polymeren en composieten.
Deze opleiding vond plaats in 2010.

Kunststoffen

De doelstelling van deze opleiding is een consistent en overkoepelend inzicht te verschaffen van de kunststoffen, gaande van de productie over de verwerking tot het eindproduct.
Deze opleiding vond plaats in 1997, 1999, 2003, 2007, 2008 en 2009.

REACH

De opleiding richtte zich tot alle personen uit de bedrijfswereld (chemische industrie, studie- en adviesbureaus, downstreamgebruikers,...) en de overheid die, na de invoering van REACH, de evaluatie van de chemicaliën en de controle ervan moeten uitvoeren.

Milieu en energie


Offshore windenergie

Essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Belgische offshore-sector is de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel via gespecialiseerde en toepassingsgerichte opleidingen. Om aan deze noden te voldoen organiseren de KU Leuven en de Universiteit Gent deze opleiding.
Deze opleiding vond plaats in 2015/2016 en 2016/2017.

Blue Growth Summerschool

Intrigued by one of Europe's top policy priorities: Blue Growth? Fascinated by looking across disciplines? Keen to obtain the latest trends from marine and maritime experts? Then, have a look at the programme and join for one (single module) or two weeks (full programme).
This course took place in 2016, 2017, 2018 and 2019.

Energie-efficiëntie in de industrie

Deze opleiding zal u wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden om energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen.
Deze opleiding vond plaats in 2009, 2011, 2015, 2017 en 2019.

Energietechniek in gebouwen

Alle noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde manier samengebracht.
Deze opleiding vond plaats in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 en 2014.

Statistiek


Basisstatistiek voor onderzoekers

Een goede keuze maken uit het ruime aanbod van statistische methoden berust op een grondige kennis van de voorwaarden waaronder de statistische methode werd ontwikkeld. Ook bij de interpretatie van de resultaten is inzicht in de kracht en de tekortkomingen van de gebruikte statistische techniek onontbeerlijk...
Deze opleiding vond plaats in 2012 en 2016.

Statistiek in het bedrijfsleven

Deze cursus wil de deelnemers laten proeven hoe statistiek nuttig kan gebruikt worden binnen hun bedrijf, zonder te vervallen in ingewikkelde formules en complexe resultaten.
Deze cursus vond plaats in 2016 en 2012.

Geavanceerde statistische methoden

Deze opleiding wil een praktisch inzicht geven in een aantal geavanceerde en veelgebruikte statistische methoden voor de analyse van uitgebreide datasets.
Deze opleiding vond plaats in 2009, 2013 en 2018.

Voeding en verpakking


Verpakking van levensmiddelen

Deze opleiding moet de deelnemer in staat stellen om door het combineren van levensmiddel, verpakking en vulsysteem, gewenste producten met de gewenste houdbaarheid op de markt te brengen.
Deze opleiding vond plaats in 2015.

Levensmiddelen doorgelicht

Deze postacademische opleiding wil een basis geven omtrent deze verschillende pijlers en wordt opgehangen rond het correct en gefundeerd formuleren van het etiket.
Deze opleiding vond plaats in 2013.

Food Packaging

This course will give you a broad and clear overview of the packaging of food products.
This course took place in 2010 and 2013.

Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie

Deze opleiding had tot doel de deelnemers een overzicht te geven van de huidige kwaliteitsbenadering in de voedingssector, de levensmiddelenwetgeving en daaropvolgend een praktijkgerichte opleiding te geven in de belangrijke en nieuwste aspecten van kwaliteitszorgsystemen en voedselveiligheid.